Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Εθελοντισμός και η σημαντικότητα του.
YΠOYPΓΕΙΟ
E
ΣΩTEPIKΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ & AΠOKENTPΩΣHΣ

Η εθελοντική προσπάθεια των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Πολιτεία, αφού προωθεί ουσιαστικά τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών προόδου και ασφάλειας της Χώρας.

Είναι γεγονός πως, για να αντιμετωπισθούν τα πολύπλοκα και δυσεπίλυτα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από μια φυσική καταστροφή ή από ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των φορέων της κρατικής μηχανής με την κοινωνία των πολιτών, που τα τελευταία χρόνια -όλο και περισσότερο- αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη δημόσια ζωή και συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυση των παντός είδους προβλημάτων.

Κάθε προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου είναι ευπρόσδεκτη από όλους τους πολιτειακούς φορείς και πραγματικά της πρέπει κάθε υποστήριξη.

Το πρόγραμμα εθελοντικής εκπαίδευσης και δράσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ακραίων φυσικών φαινομένων "ΠPOΣTATEYΩ TON EAYTO MOY KAI TOYΣ AΛΛOYΣ", είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια.

Εύχομαι ειλικρινά κάθε επιτυχία στο έργο σας! Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στους πολίτες, τους φορείς της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να αντιμετωπίζονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν γρηγορότερα, οι φυσικές καταστροφές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

YΠOYPΓΕΙΟ
E
ΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ KAI ΘPHΣKEYMATΩN

Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινομένων αποτελεί μια πρόκληση πολιτικής αλλά και ουσίας.

Η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων πρέπει να έχει, μεταξύ άλλων, μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εκπαιδευτική διάσταση. Η διάσταση αυτή θα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, μέσω σχημάτων δια βίου εκπαίδευσης, οι οποίες θα πιστοποιούν την ικανότητα διαχείρισης επικινδύνων καταστάσεων των πολιτών.

Το πρόγραμμα ΠPOΣTATEYΩ TON EAYTO MOY KAI TOYΣ AΛΛOYΣ" αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Η σχετική πρωτοβουλία της Γενικής γραμματείας εκπαίδευσης Ενηλίκων ενεργοποιεί πολλούς φορείς, και με εξειδικευμένους τρόπους εκπαίδευσης, παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν, λειτουργώντας σε εθελοντική βάση, και να μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζουμε αμέριστα αυτή την πρωτοβουλία καθώς τη θεωρούμε ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

YΠOYPΓΕΙΟ
ΠEPIBAΛΛONTOΣ XΩPOTAΞIAΣ KAI ΔHMOΣIΩN EPΓΩN

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, ο άνθρωπος δεν είναι πια ανήμπορος μπροστά σε κάθε φυσική καταστροφή. Έχει αποκτήσει τη γνώση που του επιτρέπει να προλαμβάνει αλλά και να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να προστατεύει από αυτά τον εαυτό του και τους άλλους.

Πρώτα απ όλα βέβαια, αυτή η προστασία είναι ευθύνη της συντεταγμένης πολιτείας και των συναρμόδιων οργάνων της. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα αυτά, στο μέτρο βέβαια του ανθρωπίνως εφικτού, και να άρουν τις όποιες επικινδυνότητες για τον πολίτη.

Ωστόσο, η μονομερής, εκ μέρους μόνο της πολιτείας, φροντίδα για τη λήψη μέτρων προστασίας δεν είναι πάντα αρκετή. Χρειάζεται ουσιαστική ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών δυνάμεων. Γι αυτό και οι προσπάθειες των κυβερνήσεων, δεν μπορούν να είναι επιτυχείς αν δεν στηρίζονται και στους ίδιους τους πολίτες.

Αποτελεί όμως και πάλι ευθύνη της πολιτείας η ενημέρωση, η κατάρτιση και η κινητοποίηση των πολιτών, για το πώς πρέπει να αντιδρούν σε μία περίπτωση φυσικής καταστροφής, ώστε να ωφελήσουν τον εαυτό τους και τους συμπολίτες τους.

Αυτήν ακριβώς την ευθύνη της πολιτείας υλοποιούν πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα "ΠPOΣTATEYΩ TON EAYTO MOY KAI TOYΣ AΛΛOYΣ", το οποίο στα πλαίσια τη δια βίου εκπαίδευσης- εξοπλίζει τους πολίτες που το παρακολουθούν με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι μία προσπάθεια στην οποία αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί προάγει την αρμονική συνεργασία των πολιτών με το κράτος, τη συλλογική δράση καθώς και την ιδέα του εθελοντισμού. Κυρίως όμως, γιατί συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων και στην προστασία όλων μας από τις φυσικές καταστροφές.

Ως Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στηρίζω το πρόγραμμα αυτό και τους στόχους του και εύχομαι κάθε επιτυχία και ενεργοποίηση ανάλογων προσπαθειών στο μέλλον.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

YΠOYPΓΕΙΟ
Δ
HMOΣIAΣ TAΞHΣ

Η σημασία της οργανωμένης εθελοντικής δράσης έχει στις μέρες μας θεωρητική αλλά και πρακτική βαρύτητα. Ο εθελοντισμός όχι μόνο προάγει τα ιδανικά μιας ισχυρής και αποτελεσματικής Κοινωνίας Πολιτών, η οποία πρέπει να αξιοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο, αλλά και να ενισχύει στο έπακρο κάθε διαδικασία αντιμετώπισης κρίσεων.

Η σημερινή συγκυρία ανασφάλειας, αβεβαιότητας αλλά και προκλήσεων για τη χώρα μας, επιβάλλει τη συντονισμένη δράση όλων των πολιτών που επιθυμούν να φανούν χρήσιμοι στον εαυτό τους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Το απόλυτα εκπαιδευμένο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι έτοιμο να συμβάλει στην Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους φυσικές καταστροφές, αλλά και μεταδίδοντας την τεχνογνωσία σε εθελοντές πολίτες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ε.Μ.Α.Κ. Η εκπαίδευση των εθελοντών τους προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου πυροπροστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών αλλά, κυρίως, και ενίσχυση της έννοιας του εθελοντισμού στη συνείδηση όλων των πολιτών που επιθυμούν και θέλουν να προστατεύσουν τον τόπο και τον συνάνθρωπό τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

YΠOYPΓΕΙΟ
EM
ΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα αποτελεί διαχρονικά μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου , εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε τα μέσα έρευνας και διάσωσης, δημιουργούμε κέντρα ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας και εκπαιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος στη χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στα καθήκοντά του.

Λόγω όμως της περιπλοκότητας την οποία παρουσιάζουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έχει καταστεί πλέον σαφές, ότι μόνο η συντονισμένη δράση των επί μέρους αρμοδίων φορέων, με συγκεκριμένους και ξεκάθαρους ρόλους, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχή αντιμετώπισή τους.

Καταυτή την έννοια η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προάγει την ανάπτυξη του ενεργού εθελοντισμού και εισάγει μια καινούρια αντίληψη και πρακτική σχετικά με την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ως εκ τούτου αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία το ΥΕΝ στηρίζει και συμμετέχει ενεργά σαυτήν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στις σύγχρονες κοινωνίες διακινδύνευσης, η διαχείριση του κινδύνου αποκτά, δυστυχώς με δραματικό τρόπο, πρωτεύοντα και επιτακτικό χαρακτήρα.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η αξία της δια βίου μάθησης ανάγεται σε σημαντική προτεραιότητα. ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων για την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιβίωσης η ετοιμότητα της κοινωνίας των πολιτών και η αποτελεσματική ενεργοποίησή της στα θέματα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι το Πρόγραμμα
"ΠPOΣTATEYΩ TON EAYTO MOY KAI TOYΣ AΛΛOYΣ" που εμπνεύστηκε, συντονίζει και πραγματοποιεί εκ μέρους του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σε συνεργασία με τέσσερα άλλα Υπουργεία, η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αποτελεί την καινοτόμο συνεισφορά της εθελοντικής δράσης στην αναγκαιότητα γνωσιακής και βιωματικής εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών στην ουσιαστική αντιμετώπιση του κινδύνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στον αβέβαιο κόσμο που ζούμε και απέναντι σε περίπλοκα φαινόμενα, η διαχείριση κινδύνου δεν είναι αποκλειστικό καθήκον ενός μόνο φορέα, αλλά το αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης πολλών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
"ΠPOΣTATEYΩ TON EAYTO MOY KAI TOYΣ AΛΛOYΣ" λειτουργεί με αυτή τη λογική στα πλαίσια των αρχών της δια βίου εκπαίδευσης και στοχεύει στην απόκτηση πιστοποιημένων πολυδεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου.

Οι φορείς που συμμετέχουν, ο τρόπος εκπαίδευσης και η οργανωμένη δράση που προτείνει, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, το καθιστούν ένα πρόγραμμα που συμβάλλει τα μέγιστα στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου για την οργάνωση δικτύων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως θεσμικός φορέας για τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, στηρίζει ενεργά την προσπάθεια αυτή της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ενισχύει με κάθε μέσο τις ανάλογες δράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η δραστηριοποίηση των ενεργών πολιτών στην εθελοντική δράση στον τομές της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί, άλλωστε, μία από τις άμεσες επιδιώξεις μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΡΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΔΩ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΑΣ